תערוכה

EXHIBITION

ועידת חפי הלאומית 2009

EXHIBITION

2011.10 יריד קנטון

EXHIBITION

2012.10 הוועידה הלאומית של שניאנג

EXHIBITION

2015.10.26 הוועידה הלאומית של צ'ינגדאו

EXHIBITION

2016.10.26 הוועידה הלאומית של ווהאן

EXHIBITION

2018.10.25 הוועידה הלאומית של ווהאן

EXHIBITION

2016.10.27 הוועידה הלאומית של ווהאן

EXHIBITION

2019.10.29 הוועידה הלאומית של צ'ינגדאו

EXHIBITION

2010.10 הוועידה הלאומית של ג'נגג'ואו