תהליך ייצור

news

1. חיתוך
2. הוסף דירה לכבשן
3. שטוח החוצה מכבשן
4. גלגול קצה הלהב
5. כיפוף צד
6. מחיאות כפיים
7. לנקב חור ולחתוך את הקצה
8.כיפוף
9.המרה בבריכת הנפט
10. מזג
11. פיצוץ חול
12. צביעה ואריזה
(תהליך הייצור של מוצרים שונים מעט שונה)