הסיבה העיקרית לפגיעה בלהב הרוטרי במהלך הפעולה

הסיבות העיקריות לכיפוף או שבירה של להב הכוח הסיבובי במהלך הפעולה

1. הלהב הסיבובי נוגע ישירות בסלעים ובשורשי העצים בשטח.
2. המכונות והכלים צונחים בחדות על הקרקע הקשה.
3. פינה קטנה הופכת במהלך הפעולה, ועומק חדירת האדמה גדול מדי.
4. הלהבים הסיבוביים המוסמכים המיוצרים על ידי יצרנים רגילים אינם קונים.

אמצעי זהירות

1. לפני שהמכונה פועלת על הקרקע, יש צורך להבין תחילה את תנאי הקרקע, להסיר מראש את האבנים בשטח ולעקוף את שורשי העצים בעת העבודה.
2. יש להוריד את המכונה לאט.
3. יש להגביה את מכונת יישור הקרקע בעת הפנייה.
4. אין להחדיר להבים סיבוביים עמוק מדי לתוך האדמה.
5. יש לרכוש את הלהבים הסיבוביים המוסמכים מיצרנים רגילים

news

זמן פרסום: 15 בספטמבר 2021